Expertise

Ik werk ruim 30 jaar in de (kinder- en jeugd)psychiatrie. De eerste 20 jaar in het brede veld van de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie zowel in de klinische, dag-klinische en poliklinische setting. De laatste 12 jaar werk ik in een Psychotraumacentrum met vroeg getraumatiseerde jeugdigen en volwassenen. 

Ik heb me gespecialiseerd in ind. psychotherapie en traumabehandeling (ook met paarden). Ik heb expertise opgebouwd in het begrijpen van jongeren en gezinsdynamieken. Dit betekent dat ik niet alleen de jongeren, maar ook de ouders kan ondersteunen. 

Daarnaast voer ik psychologisch onderzoeken uit; vooral neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek is mijn stokpaardje.

GGZ behandeling & psychologisch onderzoek

Voor een GGZ behandeling (basis en gespecialiseerde GGZ) kunt U met mij contact opnemen. Een verwijzing door de huisarts is hiervoor noodzakelijk.

Bij de volgende klachten kan ik U een behandelaanbod doen:

  • Psychische klachten zoals somberheid, angsten schuld- en schaamtegevoelens
  • Traumaklachten; recent of in het verleden opgedaan
  • Persoonlijkheidsproblematiek; waarbij steeds herhalende patronen in relatie met anderen zorgen voor lijdensdruk.
  • Relatie en gezinsproblemen zoals opvoedingsproblemen
Recente Publicaties

Augeo Magazine:
Zo steun je een emotioneel verwaarloosd kind

Artikel lezen

Werkwijze thuispraktijk

Na een verwijzing van de huisarts (dit heeft gevolgen voor eigen bijdrage) wordt gestart met een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van informatie uit dit gesprek, wordt samen gekeken wat de hulpvragen zijn. Daarbij wordt een passende vorm van behandeling gezocht of wordt een psychologisch onderzoek uitgevoerd met de client gestelde onderzoeksvragen.

In het behandelplan worden de doelen van de behandeling omschreven en wie eventueel bij de behandeling betrokken worden. 

Tarieven

Er worden contracten afgesloten met de zorgverzekeraars (in 2024).

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Onze praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft.

De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals onze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

Voor nu gelden de tarieven voor ongecontracteerde zorg. Er wordt 85% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de KP-psycholoog gehanteerd.
· Het tarief voor 60 minuten intake en diagnostiek is € 229,67
· Het tarief voor 60 minuten behandeling is €169,56

Contact

Vrijblijvend kennis maken

Kennis maken